Elektroniczne rozliczania za myto na Węgrzech

przez Andrzej Adamczyk

 Elektroniczne rozliczania za myto na Węgrzech:
(Do 30 czerwca 2013 ważne jest rozliczenie za myto wykupieniem E-Winiety – patrz PDF Eurowinieta) file icon pdf PDF Eurowinieta


Od 1 lipca 2013 zostanie wprowadzony elektroniczny system poboru opłat za myto na Węgrzech – włącznie definiowane odcinki dróg całej sieci (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi narodowe) na długości 6.513 km. Nowy system pod nazwą HU-GO odpowiada wymogom Unijnym i systemu EETS.
Mapa dróg objętych opłatami (kliknij na mapę)

myto wegry

Czytaj więcej