Płaca minimalna w Austrii według przepisów nowej Ustawy o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017.

przez Andrzej Adamczyk

Oddelegowanie kierowcy jako firmy jednoosobowej (kierowca który ma zameldowaną działalność gospodarczą, posiada koncesje na transport, nie ma zatrudnionych pracowników) do pracy w Austrii.
Dla firmy jednoosobowej, której siedziba jest w jednym z krajów unijnych i która sama (osoba) osobiście wykonuję pracę nie ma ograniczeń.

Czytaj więcej